Radon

Taustatietoa

 

Radon (lat.radon) on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu Se aiheuttaa Suomessa arviolta 300 keuhkosyöpää vuosittain. Radon syntyy maankuoressa ja kaikessa kiviaineksessa jatkuvasti uraanin ja toriumin hajoamisen välituotteena.

Sisäilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Hajoamistuotteet tarttuvat keuhkojen sisäpintaan, missä ne lähettävät alfasäteilyä. Keuhkojen saama säteilyannos lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Pienikin säteilyannos voi aiheuttaa syövän, joskin todennäköisyys on tällöin pieni. Mitä kauemmin ja mitä suuremmassa radonpitoisuudessa oleskelee, sitä suurempi riski on. Radonpitoisuus kulkeutuu asuntoihin eriryisesti talvella, kun maa on jäässä ja se pääsee nousemaan maaperästä vain sulana olevista paikoista, kuten rakennusten alta, josta se kulkeutuu sisäilmaan.

Nykytietämyksen mukaan radon ei aiheuta muita terveyshaittoja kuin keuhkosyöpää. Se ei aiheuta allergisia reaktioita, huimausta, väsymystä eikä muita sen kaltaisia tuntemuksia. Radon ei myöskään vahingoita esineitä tai elintarvikkeita, joita säilytetään tilassa, jossa on suuri radonpitoisuus. Kun esine tuodaan pois tilasta, sen pinnalle kertyneet radonin hajoamistuotteet katoavat muutamassa tunnissa.

 

Radonmittaus

 

Radonmittaus tehdään talvella, kun maa on jäässä. Mittaus tapahtuu noin 5 cm halkaisijaltaan olevalla mittaus purkilla, jonka voit tilata esimerkiksi säteilyturvakeskuksesta mittaus kestää kaksi kuukautta.

 

 

 

Lähteenä käytetty wikipediaa