ELY-KESKUKSEN AVUSTUS ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMISEKSI!

10.10.2020

Vanhat öljylämmitys järjestelmät uusiin lämmitys muotoihin siirtyvät voivat hakea tukea Pirkanmaan ELY- keskuksesta syksyyn 2022 saakka tai niin kauan kun määrärahaa riittää!

Linkki löytyy seuraavasti:

Ely-keskus, Aiheet-Ely-keskus, Avustus öljylämmityksestä luopumiseksi (haku avautunut 1.9.2020).
Pirkanmaan Ely-keskus kattaa koko maan eli avustus haetaan sitä kautta. Sen kautta löytyy tiedot asiasta ja hakulomakkeet.

Suora linkki:      http://www.motiva.fi/koti_asuminen

Lisätietoja:     ympäristöasioiden asiakaspalvelu puh: 0295 020 900                                          (ma-pe klo 9:00-16:00 ajalla 15.6.-7.8., klo 9:00-15:00) 

Huomioitavaa:   Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille voidaan myöntää valtionavustusta öljylämmityksestä vaihtamiseen korvaavilla lämmitysmuodoilla, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta voi saada yksityishenkilöt tai kuolinpesät, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Hakijan ei itse tarvitse asua pientalossa. 

Avustuksen määrä on aina joko 2500€.a tai 4000€.a

    - 4000€.a kun siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-                  vesilämpöpumppuun  

    -2500€.a kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa käytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asuntoon.